Elektrik Levhaları

İş güvenliği tabelaları, çalışanların iş kazası riskini engellemek ve personel güvenliğini sağlamak için gerken tedbirleri çeşitli uyarıcı, yasaklayıcı ve bilgilendirici levhalar ile ilgili personele yazılı, görsel ve sesli olarak anlatan tabelalarıdır.

Elektrik levhaları işyerindeki herhangi bir birimde çalışan personelin, ilgili makina, ekipman ve teçhizat kullanımı ile görev tanımı yapan bilgilendirme levhalarıdır.